• นอกจากผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูป ที่ทางบริษัท ได้ทำการผลิตแล้วทางบริษัทยังรับผลิตสินค้า โดยผลิตเป็น ชิ้นงานสำเร็จรูปเป็นชิ้นส่วนขึ้นรูปต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมทั่วไป

 • นอกจากผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูป ที่ทางบริษัท ได้ทำการผลิตแล้วทางบริษัทยังรับผลิตสินค้า ตามแบบและความต้องการของลูกค้า โดยผลิตเป็น ชิ้นงานสำเร็จรูปเป็นชิ้นส่วนขึ้นรูปต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมทั่วไป

 • นอกจากผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูป ที่ทางบริษัท ได้ทำการผลิตแล้วทางบริษัทยังรับผลิตสินค้า ตามแบบและความต้องการของลูกค้า โดยผลิตเป็น ชิ้นงานสำเร็จรูปเป็นชิ้นส่วนขึ้นรูปต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมทั่วไป


Dunham-Bush Americas Will Be Exhibiting at The 2013 AHR Expo in Dallas,

Wednesday, 02 January 2013

For more than 100 years, Dunham-Bush has focused on innovative product development. Today, we provide a full portfolio of HVAC/R products from Fan Coils Units to large Centrifugal Chillers as well as many other innovative Green Solutions. Our commitment to innovation, matched with an aggressive attitude toward growth, makes Dunham-Bush a leader in global markets.


 • เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

  (กรุงเทพฯ)

 • เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

  (กรุงเทพฯ)

 • เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

  (กรุงเทพฯ)

 • เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

  (กรุงเทพฯ)

 • เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

  (กรุงเทพฯ)

 • เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

  (กรุงเทพฯ)