Company Profile Qtech

บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด

Qtech Products Co., Ltd.

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยบริษัท ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไดอิจิ จำกัด(มหาชน) โดยมุ่งเน้นการทำตลาดวัสดุ สำเร็จรูป เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งสินค้าในช่วงแรกคือ คาน-เสา สำเร็จรูป (QSAF) และผนังสำเร็จรูป มีเป้า หมายพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อทำตลาดอย่าง น้อยปีละ 1 สินค้าคานและเสาสำเร็จรูป(QSAF)ได้นำเสนอตลาดเป็นกลุ่มลูกค้าโครงการต่างๆซึ่งมีโครงการที่เลือกใช้สินค้าเราหลายโครงการ ซึ่งเป็น สัญญานที่ดีในการทำตลาดให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงได้มีการพัฒนาผนังสำเร็จรูปและสินค้าอื่นๆ เพื่อออกสู่ตลาดอีกมากมาย

ผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะ คุณสมบัติ
ผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังก่ออิฐฉาบปูนลง SKIM COAT จับเซี้ยมพลาสติก ผนังก่ออิฐฉาบปูนลง SKIM COAT ผนังเรียบ ไม่เป็นผิวทรายเทคนิคการฉาบบ้านหรู จับเซี้ยม พลาสติก
ผนังสำเร็จรูปมีลวดลาย ผนังคอนกรีตกำลังสูงมีลวดลาย ที่ผนัง ผนังสำเร็จรูปเพื่อการก่อสร้างที่ รวดเร็วและแข็งแรง กันเชื้อรา และไม่มีรอยร้าว

ลักษณะบ้านเกรด A

บริษัทมุ่งเน้นการนวัสดุที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆมาทำตลาด เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจในระบบโครงสร้างสำเร็จรูป สามารถตอบสนอง การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมากเพราะช่วยลดปัญหาและลดระยะเวลาในการก่อสร้าง และคุณภาพงานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า อย่างไร ก็ตามด้วยประสบการณ์ และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าสามารถนำพาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จในระยะเวลาอันสั้น และ QSAF ได้วิจัยสินค้า ระบบ SOLID SYSTEM เป็นระบบต้านแผ่นดินไหวที่นิยมใช้กันอย่างแพรหลายในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งระบบ SOLID SYSTEM เป็นระบบเป็นระบบที่ต้องใช้คาน-เสา และ ผนังสำเร็จรูปในการก่อสร้างที่สามารถต้านแผ่นดินไหว,ไต้ฝุ่นได้และลักษณะของผนังสำเร็จรูปจะมีลักษณะมีลวดลาย

ต่อมาทางบริษัท คิวเทคโปรดักซ์ จำกัด ได้เปิดบรษัทในเครือ คือ คิวเซฟไดมอนด์ จำกัด เพื่อรองรับบ้านก่ออิฐฉาบปูน(ระบบกึ่งสำเร็จรูป), บริษัท คิวเซฟเฟรซ จำกัด เพื่อรองรับ บ้านต้านแผ่นดินไหว สำหรับบ้านชั้นเดียว และบ้าน 2 ชั้น และสุดท้าย บริษัท คิวเทคโมดูลส์ จำกัด บ้านสำเร็จรูป เทคโนโลยีญี่ปุ่น ระบบสายพาน


ภาพรวมบริษัท

บริษัทไดอิ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรั้วสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็กเครื่องหมายการค้า FENZER และ DAII ซึ่งได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนคาน เสา สำเร็จรูป เครื่องหมายการค้า QSAF และผลิตชุดโครงสร้างผนังคอนกรีต สำเร็จรูป ให้กับบริษัทแลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ยอดขายปีละประมาณ 20-30 ล้านบาทโดยจัดจำหน่ายผ่านบริษัทย่อยคือบริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด มีกำลังการผลิตรั้วสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็ก ปีละประมาณ 400,000 ตารางเมตร ชิ้นส่วนคาน เสาสำเร็จรูปมีกำลังการผลิตปีละประมาณ 700 หลัง และชุดโครงสร้างผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ปีละประมาณ 300 หลัง โดยมีบริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพส์ จำกัด เป็น บริษัทย่อย ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนจำหน่ายประตู หน้าต่าง อลูมิเนียมสำเร็จรูป เครื่องหมายการค้า ATECH

โรงงานมีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ กำลังการผลิต 400 หลัง / ปี จังหวัดนครปฐม

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1

อาคารเก้าพูลทรัพย์ ชั้น 7 ซอยลาดพร้าว 19
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โดยขณะนี้ทางบริษัท คิวเทคโปรดักส์ จำกัด

ยังเปิดสาขาเพื่อรองรับกับกลุ่มลูกค้าตามสถานที่ต่างๆ อีก เปิดสาขาที่ เซ็นทรัลบางนา (ชั้น 4)
เซ็นทรัล พระราม 3 (ชั้น 4 )
เซ็นทรัลศาลายา ชั้น 3