ขั้นตอนการติดตั้ง

ด้วยระบบบ้านสำเร็จรูปผนังคอนกรีตอัดแรงมีลวดลายกำลังคอนกรีต 350 Ksc. มากกว่ากำลังคอนกรีตที่ก่อสร้างโดย ทั่วไป 210 < 240 Ksc. ซึ่งมั่นใจในความแข็งแรง และการวิจัยการออกแบบรอบต่อที่เป็น Knowhow จากประเทศญี่ปุ่นซึ่ง ต้องอาศัยการออกแบบระยะการติดตั้งจากเครื่องจากที่ทันสมัยและได้มาตราฐานเท่านั้น ถ้าจะสามารถผลิตชิ้นส่วนที่มี คุณภาพไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นที่หน้างานทางคิวเทคจึงมั่นใจในการสั่งซื้อเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่นให้คนไทยได้ ปลอดภัยในการอยู่อาศัย

วีดีโอการติดตั้ง

ใช้เข็มขนาด 0.22x0.22x18.00 ม. ในการตอกเข็มที่เหมาะกับสภาพดิน

Footing ยึดติดกับผนังสำเร็จรูปรับแรงทำให้บ้านไม่ต้องมีเสา ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น

ผนังภายในเป็นผนังสำเร็จรูปไม่ต้องก่ออิฐฝังท่อไฟฟ้าไว้ในผนังสำเร็จรูปได้เลย

โครงสร้างหลังคา M TRUSS โครงหลังสำเร็จรูปไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน

ติดตั้งหลังคา TPI แผ่นลอน